Hlavna stranka
Co su lyssetky
Popis lyssetky
Vyznam pre veterinara
Vyznam pre chovatela
Mestské a obecné úrady
Objednavka
GRANDE FINALE
SensPERT
Iwet
Surgico
Copoly
Ad Maiora
Rozne

 
Novinky

16.03.2020 NOVINKA - platnička 7SL na X-porous TTA

Platnička 7SL je niečo ako medzistupeň medzi platničkami 7S a 8S a má tieto špecifiká:

  • má hrúbku 1,5 mm tak ako platničky série 8 
  • veľkosť ramena na kriste (myslené- rameno platničky, ktoré sa dáva na kristu holennej kosti)  je rovnaká ako pri platničkách série 7 
  • platnička je dlhšia ako 7L a uhol má 150° tak ako séria 8 , aby bolo možné dať tibiálnu skrutku distálnejšie, ako je koniec osteotómie
  • toto súvisí s novou koncepciou umiestnenia najproximálnejšej skrutky tak, aby bola proximálnejšie, ako je úpon patelárneho väzu. Táto proximálna skrutka slúži ako hák a bude brániť ulomeniu tuberositas tibiae. 
  • dva otvory na tibiálnom ramene neznamenajú, že sa tam majú použiť dve skrutky, ale slúžia nato, aby chirurg mal na výber z dvoch pozícií, kde by bolo najlepšie použiť tibiálnu skrutku

Platnička 7SL je určená pre rovnako veľkých pacientov, pri ktorých by sme použili platničku 7L, ale aplikovaním novej koncepcie umiestnenia proximálnej skrutky proximálne od úponu patelárneho väzu.

Dokumenty na stiahnutie:

Leták v angličtine (3 MB)


16.03.2020 TITÁNOVÝ DISTRAKTOR od firmy Ad-Maiora

Dokumenty na stiahnutie:

Leták v angličtine (3 MB)


 
Copyright © LS promotion